Hej alla Manjaurvänner!

Information och kallelse till årsmöte


Här kommer lite information om Manjaurdagarna och kallelse till Manjaur Intresseförenings
årsmöte. Jag har bara några mailadresser så ni som får detta kan väl vidarebefordra till släkt och vänner
som kan vara intresserade.


Manjaurdagarna är 13-15 juli 2018


FREDAG 13 juli
årsmöte kl 1830


LÖRDAG 14 juli
16.00 Vi samlas för att sätta upp partytält, städa inne i bönhuset och tända grillkol
som skall vara perfekt glödande för Grillfest kl 17.00.
Eventuell bildvisning efter vi ätit.


SÖNDAG 15 juli
11.00 samling för tävlingar, lotteri, fika och trevlig samvaro. Skänk gärna priser till lotteriet.
14.00 Högmässa
19.00 Har vi bättre väder detta år så vi kan spela en boulematch mot Forsbacka?
Vi har ett bankkonto i Swedbank. Om du inte närvarar eller vill betala medlemsavgiften hemifrån
kan du göra det på konto
7918-12-53400 Manjaur Intresseförening
———————————————————————————————

Kallelse till årsmöte 2018


Fredagen den13 juli kl 18.30 Plats Manjaur Bönhus
Dagordning
1. Mötets öppnande och stadgeenliga utlysande.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av 1 justerare tillika rösträknare
4. Styrelsens berättelse
5. Kassörens berättelse
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse
9. Val av 2 ersättare för styrelseledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Planering aktiviteter lördag och söndag
14. Motioner och Övriga frågor
Motioner till Lars-Erik O senast 10 juli. larsa.manjaur@gmail.com

14.00 Högmässa

ca 15.00 Vi hjälps åt att montera ned tältet

19.00 Ev kommer Roland Eklund med ett boulelag från Åmsele och Forsbacka och utmanar oss.

Kolla Manjaur på internet https://www.facebook.com/Manjaur-181562631918805/ www.manjaur.se