Berättelser från Manjaur


På den här sidan kan du ta del av Manjaurs rika berättartradition.

Här kan du läsa om allt från vitterfolk till vanligt folk. Kanske om gårdfarihandlaren Norlanders sista vandring en vinterkväll 1935, eller om andra händelser eller skrönor människor i Manjaur älskar att berätta och höra berättas om.

 image


Vittra vid Manjaur

"Endast för några generationer sedan levde folket i Västerbottens inland i nära grannskap med ett mystiskt folk, vittra. Vittra levde ett liv som bönderna gjorde. De hade familjer med barn och vuxna, och de vallade sina kor och får i skogarna som brukligt var. Men vittra visade sig sällan helt öppet och synligt, och då oftast i form av en rödklädd kvinna.

Forts. >

 

Norlanderkorset

Allra högst uppe på Manjaurlidens nästan 400 meter höga bergprofil har under alla tider stått ett kors som gått under namnet Norlanderkorset. Korset, egentligen ett träd med tvärspikad bräda, lämnades orört då liden kalhöggs och kunde därför under många år tydligt beskådas från byn Manjaur. Platsen blev under tiden innan trädbeståndet återskapats med sin hänförande utsikt också ett populärt utflyktsmål.

Historien bakom Norlanderkorset är dock mycket tragisk.

Forts. >