Manjaur Intresseförening


Föreningen bildades den 24 juli 1986. Den första ordföranden och även en viktig initiativtagare till föreningen var Hilding Eklund.

 image

Dagens ordförande Stellan Sandström framför sin nya båt.

I stadgarna står: Föreningen har till ändamål att värna om natur, kultur och de boendes intressen i området kring Manjaur, samt att verka för kontakt, gemenskap och trivsel mellan föreningens medlemmar.

Stadgar >


Manjaurdagen, se separat länk, är idag ett av föreningens viktigaste åtaganden. Idag genomförs dagen i samarbete med Manjaur Bönhusförening och är en viktig social samlingspunkt för byborna och de tillresta "sommar-byborna". Byns deltagande i Vindelälvsloppet var under många år också en viktig del av föreningens organisation, men tävlingen är idag nedlagd.

Manjaur Intresseförening värnar i enlighet med stadgarna även om byns natur, kultur och de boendes intressen genom olika insatser. Under åren har föreningen t.ex. bidragit med hjälp till Manjaur bönhus genom bl.a. finansiering av ny orgel, flaggstång och renovering av vissa lokaler.

Andra projekt som föreningen initierat gäller utvecklandet av nya kartor, underhåll av stigar, badplatser eller speciella byggnader av kuturellt värde. Föreningen har därutöver genomfört projekt rörande byns historia i form av inventering av fotografier, kyrkboks- och andra folkbokföringsuppgifter.


Hem >