Kontakt


Intresseföreningen tar tacksamt emot upplysningar, kommentarer och önskemål rörande innehållet på de olika sidorna.

Vänligen mejla: redaktion@manjaur.se

För bokning av bönhuset, kontakta Staffan Sandström, tel. 0933-820 20. Pris 250:-/dag, 1000:-/vecka.


Artiklarna och fotografierna är, där inte annat sägs, skrivna respektive tagna av redaktören.

Indexsidans fotografi uppe till vänster föreställer Flöhage och är taget av Minea Sandström. Bilderna vid artiklarna om Laga Skifte och Tjärdalsbränningen är fotograferade av Christer Sandström. Bilden på Sam-Olof Sandström är tagen av Marita Wengelin, och älgjaktsrasten liksom ett snöfritt Manjaur av Vanja Lindström. Sam-Olof Sandström har fotograferat parkeringen under Psalmtoppsfinalen.

Alla artiklar och fotogafier är copyright-skyddade. För tillstånd att använda text- eller bildmaterialet, vänligen kontakta redaktionen.

© Manjaur Intresseförening. Copying prohibited by law.

J. Sandström, redaktör.


 

Hem >

 

 image

Manjaur sedd från Storsand.