Platser i Manjaur

Om platser i Manjaur, deras namn - om nostalgin eller speciella minnen kring ställena.


Favoritplatser


"Valet på min plats är nog den gamla bagarstugan. Dörren in är i lägsta laget men där inne är det fantastiskt med alla dofter".

Det berättar Kjell Hermansson när vi ber honom välja en favoritplats i Manjaur. Klicka här under för att ta del av andra Manjaurboendes speciella ställen i och omkring byn.

Fler favoritplatser >>

 


Hem >

 

 Platsernas speciella namn


 

 image

Till vänster är "Syster Lisas kurva" mellan Manjaur och Mårdsele.

Kurvan är döpt efter just "Syster Lisa" - en sköterska - som i sin iver att hinna till en patient inte hann svänga i tid utan hamnade med sin bil i naturen. Dock med lycklig utgång.

I Manjaur finns många platser döpta efter olika människor; "Israel Mass-forsen", "Gustavssons dal'n", "Idas vägen" med flera. Varför har platserna fått dessa speciella namn?

Läs >>