Manjaur - en krönika


Var exakt bodde de första nybyggarna i Manjaur? Var fanns de olika gårdarna? Vem var Peter Peteroff?


 image

Här presenteras inledningen ur David Granströms krönika om Manjaur. Läs vidare om den första nybyggaren.


"Byn Manjaur eller Mandjaur, som det står, finns med första gången i husförhörslängden för Lycksele socken år 1798-1800. Vi vet genom andra uppgifter att Manjaur registrerades som nybygge redan i mitten av 1750-talet och den förste nybyggaren hette Nils Johansson och kom från Bursträsk socken.

Indirekt säger de summariska uppgifterna i husförhörslängderna en hel del om livet i den lilla nybyggarbyn: om släktförhållandena, de stora barnkullarna, spädbarnsdödligheten, läskunnigheten, benägenheten att flytta vidare och hoppas på en bättre tillvaro på någon annan plats.

I husförhören noterar prästen noga bybornas läskunnighet, om man kan stora och lilla katekesen, de fem huvudartiklarna - allt i Luthers anda. Vidare gör prästen en allmän bedömning av varje persons fattningsförmåga enligt en viss kodad skala. I slutet av 1800-talet börjar inskrivningen av de unga männen i byn till militärtjänst, den s.k. beväringen. I slutet av 1860-talet sker också den stora omvandlingen genom laga skiftet, som öppnar vägen för de stora skogsmagnaterna: Dicksson, konsul Glas med flera.

Många stora frågetecken återstår att räta ut i byns historia som t.ex: Var exakt bodde de första nybyggarna i Manjaur? Var fanns de olika gårdarna före skiftet? Hur var ägarförhållandena? Vem var Peter Peteroff? Ryssen som en oktoberdag 1834 kom till byn som inhyseman men dog som hemmansägare 1860 med en liten förmögenhet: 800 kronor instoppad under bordsskivan - allt enligt berättartraditionen i byn."

Läs om den förste nybyggaren

Läs om hur byn växer fram 1800-1869


(Fotnot: Bilden ovan föreställer den gamla smedjan i skogen bakom Georg Granströms. Smedjan finns att beskåda än idag. )

Hem >