Manjaurs historia

David Granström har lagt ned många års research kring byns historia. Var exakt bodde de första nybyggarna i Manjaur? Var fanns de olika gårdarna?


Den förste nybyggaren

Två unga män från Burträsk socken, Nils Johansson och Nils Andersson hade år 1754 ansökt hos länsmyndigheterna i Umeå att få anlägga ett nybygge "vid Älfven mellan träsken stora och lilla Manjaur". I september samma år utsynades nybygget "wid det så kallade träsket Manjaur".

Läs >


Byn växer fram 1800-1869

Nybyggartiden är över. I det myller av människor som flyttade in och ut i byn finns många intressanta och färgstarka personer.

Läs >

Tinget i Manjaur 1861

De första dagarna i september 1861 fick  den lilla skogsbyn Manjaur celebert besök. In drog Degerfors tingsrätt med häradshövdingen Gustav Wallgren i spetsen för sina sju nämndemän.

Byamännen i Manjaur hade stämt Baggböle Såg och Sandviks Ångsågs AB för att de vid flottningen hade förstört dammen vid byns kvarn i Manjaurån.

 


 

 

 image

Den gamla smedjan i skogen intill "Georgs"

 


Laga skifte i Manjaur 1869

En julimorgon 1869 samlas en liten skara män i Manjaur till en mycket viktig förrättning - att skifta ut byns mark. En process som inte sällan ledde till ovänskap och tvister.

Läs >


En pensionsförsäkring för hundra år sedan

Vi följer Nils Anton Andersson och hans "pensionering" i mitten av 1890-talet. Hur gick det egentligen till? Fanns det några juridiska regler eller vad hade man för riktlinjer?

Läs >


Hem >

 

 

Skolavslutning i Manjaur 1938

David Granström kommenterar ett sedan länge saknat foto föreställande en skolavslutning i Manjaur 1938. Hösten 2009 hittade Barbro Granström kortet i röran uppe i Manjaur bönhus och skickade det till Åke Lindgrens son i Umeå, Roland Freij, som lät förstora det och överföra det digitalt.

Läs >


Fröken Ella Rosendahls berättelse

På hösten 1943 kom Ella Rosendahl som lärarinna till Manjaur. Läs hennes berättelse.

Läs >


Från Manjaur till Kulm i North Dakota

I augusti 1889 utvandrade Zacharias Johansson med familj från Manjaur till North Dakota i USA. David Granström berättar om en västerbottnisk Karl-Oskar.

Läs >